องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2563


ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
2021-04-01
2020-09-30
2020-09-29
2020-02-25
2019-09-27
2019-09-20
2019-08-26
2019-07-27
2019-07-12
2019-01-09