องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่ดินนายวิโรจน์ คงสูงเนิน ถึงสวนนางอนงค์ กกสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 28 ต.ค. 2565 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานแผน ปปท.ของ อบต.โคราช พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]97
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]96
4 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ก.พ. 2565 ]101
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]98
6 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน [ 17 ม.ค. 2565 ]13
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปท. พ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]90
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]93
9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]11
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]105
11 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 1 ต.ค. 2564 ]88
12 บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]80
13 มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โคราช [ 14 พ.ค. 2564 ]162
14 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 พ.ค. 2564 ]164
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ 13 พ.ค. 2564 ]161
16 มาตรการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 พ.ค. 2564 ]165
17 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2563 ]168
18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 14 [ 29 ก.ย. 2563 ]147
19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13 [ 29 ก.ย. 2563 ]152
20 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12 [ 22 ก.ย. 2563 ]155
 
หน้า 1|2|3|4|5