องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด [ 30 ต.ค. 2566 ]13
2 การยืนยันสิทธิ์ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2566 ]11
3 ขอเชิญส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน (รุ่นประชาชนและรุ่นอาวุโส) [ 29 มิ.ย. 2566 ]30
4 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]39
5 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 21 ธ.ค. 2565 ]27
6 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่ดินนายวิโรจน์ คงสูงเนิน ถึงสวนนางอนงค์ กกสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา [ 28 ต.ค. 2565 ]41
7 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 1 ต.ค. 2565 ]38
8 บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]38
9 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2565 ]25
10 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]29
11 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ค. 2565 ]27
12 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]26
13 รายงานผลการดำเนินงานแผน ปปท.ของ อบต.โคราช พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]133
14 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 3 เม.ย. 2565 ]25
15 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 22 มี.ค. 2565 ]28
16 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]129
17 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ก.พ. 2565 ]130
18 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]128
19 ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]27
20 ลานกีฬาและสนามกีฬาภายในตำบลโคราช [ 31 ม.ค. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6