องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :