องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปี 2563


""คนพิการมีสิทธิเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เนื่องจากคนพิการมีข้อจำกัดในการชีวิตประจำวัน การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจะทำให้สภาพที่อยู่อาศัยมีความสอดคล้องกับสมรรถนะและความต้องการของคนพิการ ทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัยได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการพัฒนาสมรรถนะในการใช้ชีวิต นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้""

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งฉับพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 มอบบ้านให้กับ นายสมัย  ช่อสูงเนิน  บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลโคราช  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

 
2021-04-01
2020-09-30
2020-09-29
2020-02-25
2019-09-27
2019-09-20
2019-08-26
2019-07-27
2019-07-12
2019-01-09