องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


วันลอยกระทง ประจำปี 2565


นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช, นายวิชิต ปอยสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช, นายกฤษณะ หุนสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช, นายหล่า สนสูงเนิน กำนันตำบลโคราช และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บึงนาตะโครก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-29
2024-03-23
2024-03-15
2023-10-25
2023-07-28
2023-07-21
2023-07-20
2023-06-12
2023-06-10
2023-03-27