องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2


ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2 ได้ดำเนินโครงการกองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช และบ้านเรือนราษฎร ม.5, ม.7 และ ม.8 นำโดย ร้อยโท มานะ ชุมกระโทก ,ร้อยโท โกสินทร์ ชัยประทุม จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้มอบ เสื้อกันหนาว กองทัพบก 25 ตัว และผ้าห่มกองทัพบก 25 ผืน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและยากไร้ ของตำบลโคราช โดยมีนายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ นายก อบต.โคราช คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. กำนันตำบลโคราช และผู้นำชุมชนตำบลโคราชทุกท่าน ร่วมต้อนรับและมอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่ม รวมถึงช่วยดูแลประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จึงขอขอบพระคุณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2 มา ณ โอกาสนี้

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29