องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช  ประจำปีงบประมาณ 2565  ในระหว่างวันที่  6 -8  กรกฎาคม 2565  โดยจัดบรรยายให้ความรู้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียนนาตะโครก และศึกษาดูงานระหว่างวันที่  7 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สร้างเสริมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโคราช และอยู่ร่วมกับสังคมในปัจจุบันได้

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29