องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอรโรบิคตามนโยบาย โคราชเมืองกีฬา


อบต.โคราช ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนในตำบลมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ณ บึงนาตะโครก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย "โคราชเมืองกีฬา"

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29