องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


อบต.โคราช ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 เนื้อที่ 15 ไร่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนตำบลโคราช เพื่อเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใช้ชื่อ "ร่วมใจปลูกป่า เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29