องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต


ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ สมาชิกสภา อบต. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ณ บริเวณรอบบึงนาตะโครก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-29
2024-03-23
2024-03-15
2023-10-25
2023-07-28
2023-07-21
2023-07-20
2023-06-12
2023-06-10
2023-03-27