องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช  ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโคราชได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2566
ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 โดยจัดบรรยายให้ความรู้ในวันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สร้างเสริมเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโคราช  และอยู่ร่วมกับสังคมในปัจจุบันได้  

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29