องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


โครงการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านกุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ และช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16
2022-11-29