องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
 


ขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)


ในวันที่ 15  มีนาคม  2567  อบต.โคราช จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกาจัดตั้งธนาคารขยะ ตามนโยบาลอย่างน้อย  อปท.ละหนึ่งแห่ง 

ณ บ้านวังวน  หมู่ที่ 2 ตำบลโคราช  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

 

2024-04-29
2024-03-15
2023-10-25
2023-07-21
2023-07-20
2023-03-27
2023-03-23
2023-03-22
2023-02-23
2022-12-16