องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 4400 2331

เว็บไซต์ : www.koratsao.go.th

เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/koratsao.sungnoen

E-mail :  6301809@dla.go.th
   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06301811@dla.go.th

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช