องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางภิญโญ  ศิลปะ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
  นางสาวปติมา  ภักดีโต  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน