องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]8
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2566 ]39
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]37
5 รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]43
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]137
7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]143
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]143
9 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]147
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]217
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]214
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]216
13 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 10 ก.พ. 2564 ]202
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]208
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]212
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2563 ]213
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]201
18 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2562 ]212
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]213
20 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]189
 
หน้า 1|2