องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค [ 30 ก.ย. 2565 ]40
2 การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค [ 30 ก.ย. 2565 ]34
3 จัดกรรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ [ 30 ก.ย. 2565 ]32
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ม.ค. 2565 ]33
5 ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]207
6 แผนงาน/โครงการประจำปี 2559 [ 22 ธ.ค. 2558 ]201
7 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน [ 15 ก.ย. 2558 ]205
8 รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558 [ 30 มิ.ย. 2558 ]203
9 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]205
10 แบบประเมินตนเอง [ 29 มิ.ย. 2558 ]210
11 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]207
12 แผนงาน/โครงการประจำปี 2558 (ฉบับแก้ไข) [ 29 มิ.ย. 2558 ]207
13 แผนงาน/โครงการประจำปี 2558 [ 1 มิ.ย. 2558 ]204
14 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 20 พ.ค. 2558 ]206