องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน [ 8 ม.ค. 2567 ]7
2 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 31 ม.ค. 2566 ]48
3 คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 31 ม.ค. 2566 ]36
4 คุ๋มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 31 ม.ค. 2566 ]37
5 คู่มือประชาชา การขออนุญาตขุดดิน [ 31 ม.ค. 2566 ]38
6 คู่มือประชาชน การรับแจ้งถมดิน [ 31 ม.ค. 2566 ]43
7 คู่มือประชาชนการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 ม.ค. 2566 ]38
8 คู่มือประชาชน สำหรับการชำระภาษีป้าย [ 31 ม.ค. 2566 ]37
9 ประกาศ อบต.โคราช เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]178