องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
Knowledge Management : KM


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :