องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
Knowledge Management : KM


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2"

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :