องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(แบบสขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามประกาศ คตง.2546)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช. ตำบลโคราช
Knowledge Management : KM 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุม ace333
       การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนตำบลโคราช วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 
  การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุม
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายสำหรับผู้ส...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน (สร้างสุขด้วยธร...
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (เดิน วิ่ง ปั่น) เพื...
  การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
  โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองตาทางอาชีวอนามั...
  โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวั...