องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]181
62 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช [ 3 ม.ค. 2563 ]176
63 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2562 ]156
64 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการและคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ [ 2 ธ.ค. 2562 ]164
65 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 303/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 3 ต.ค. 2562 ]178
66 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]157
67 สรุปผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ อบต. [ 25 มี.ค. 2562 ]184
68 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]160
69 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]157
70 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]181
71 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของนายก อบต.โคราช [ 1 ต.ค. 2561 ]183
72 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 11 มิ.ย. 2561 ]170
73 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]169
74 ประกาศคุุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2560 ]165
75 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 17 ต.ค. 2560 ]158
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 17 ต.ค. 2560 ]171
77 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]179
78 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป-ร้องเรียนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]175
79 ประกาศเจตจำนง 60 [ 27 ก.พ. 2560 ]184
80 ประกาศนโยบายและมาตรการ 60 [ 27 ก.พ. 2560 ]176
 
|1|2|3หน้า 4|5|6