องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป-ร้องเรียนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 พ.ย. 2559 ]163
82 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 1 พ.ย. 2559 ]162
83 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ต.ค. 2559 ]166
84 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]158
85 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน [ 6 ม.ค. 2559 ]165
86 ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]164
87 ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) [ 6 ต.ค. 2558 ]172
88 การสรรหาพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2558 ]155
89 ประกาศ อบต.โคราช เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]156
90 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]168
91 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 20 พ.ค. 2558 ]158
92 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 [ 20 พ.ค. 2558 ]157
93 การจัดให้มี WIFI เพื่อบริการประชาชน และลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [ 20 พ.ค. 2558 ]172
94 แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ปีงบประมาณ 2558 [ 20 พ.ค. 2558 ]174
95 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช [ 20 พ.ค. 2558 ]167
96 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม [ 20 พ.ค. 2558 ]168
97 ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน [ 8 ม.ค. 2558 ]166
98 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 30 พ.ย. 542 ]170
99 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]158
100 ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) [ 30 พ.ย. 542 ]154
 
|1|2|3|4หน้า 5|6