องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 18 มี.ค. 2563 ]175
82 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]179
83 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 16 ม.ค. 2563 ]173
84 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562) [ 9 ม.ค. 2563 ]187
85 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช [ 3 ม.ค. 2563 ]183
86 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2562 ]163
87 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการและคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ [ 2 ธ.ค. 2562 ]171
88 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 303/2561 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 3 ต.ค. 2562 ]185
89 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 28 มิ.ย. 2562 ]165
90 สรุปผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ อบต. [ 25 มี.ค. 2562 ]189
91 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]167
92 มาตรฐานการให้บริการ [ 1 ต.ค. 2561 ]164
93 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]185
94 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของนายก อบต.โคราช [ 1 ต.ค. 2561 ]191
95 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 11 มิ.ย. 2561 ]175
96 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]175
97 ประกาศคุุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 พ.ย. 2560 ]172
98 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 17 ต.ค. 2560 ]164
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 17 ต.ค. 2560 ]178
100 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]186
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7